Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Daling aantal (zeer) zwakke scholen
Onderzoek Inspectie van het Onderwijs

Daling aantal (zeer) zwakke scholen

Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet en speciaal onderwijs is het aantal (zeer) zwakke scholen de afgelopen vier jaar gedaald. Ten opzichte van een jaar eerder (2013) zette de daling in 2014 door in het vo en so. In het po bleef het percentage (zeer) zwakke scholen in 2013 en 2014 gelijk. Dat meldt de onderwijsinspectie.

In het (voortgezet) speciaal onderwijs voldeed op 1 september 2014 95,3 procent aan de minimumeisen van de inspectie, tegen 91 procent een jaar eerder. In het voortgezet onderwijs steeg het aantal voldoende afdelingen van 89,9 naar 92,7 procent. In het primair onderwijs bleef zowel in 2013 als in 2014 97,8 procent van de scholen voldoende. In deze sector heeft zich in voorgaande jaren al een sterke daling voorgedaan.

Regionale verschillen
In Limburg, Zeeland en Utrecht zijn 99 van de honderd basisscholen van voldoende kwaliteit. Flevoland kent het hoogste percentage (4,2 procent) zwakke basisscholen, al is het aantal zwakke scholen daar bijna met een derde teruggelopen. In het voortgezet onderwijs doen Limburg, Zeeland en Noord-Brabant het goed. In deze laatste provincie is het aandeel zwakke afdelingen teruggelopen van 8,7 naar 4,6 procent. In Flevoland is het percentage zwakke vo-scholen juist iets gestegen (van 5,2 naar 7,6) en voldoet 91,1 procent van de afdelingen aan de basiseisen, ten opzichte van 93,5 procent een jaar eerder.
 
In het Onderwijsverslag 2013/2014, dat in april 2015 wordt gepresenteerd, geeft de inspectie een uitgebreid beeld van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 januari 2015

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)