Home » Artikelen » Cyperpesten minder schadelijk dan persoonlijk pesten

Cyperpesten minder schadelijk dan persoonlijk pesten

Puur cyberpesten is minder schadelijk dan persoonlijk pesten. Pesterijen waarbij online en persoonlijk pesten gecombineerd worden, zijn het meest schadelijk voor kinderen en jongeren. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 791 jongeren die 311 pestincidenten meldden.

Bij cyberpesten duurt pesten minder lang, is minder vaak sprake van significante disbalans in machtsverhoudingen en is er minder schade. Verder is bij puur online pesten sprake van meer getuigen en zijn er minder vaak meerdere daders bij betrokken. Omdat daders bij online pesten vaker onbekenden zijn of anoniem reageren, is de impact op de slachtoffers minder groot.

Het onderzoek laat ook zien dat puur online pesten veel minder vaak voorkomt dan een combinatie van online en persoonlijk pesten of puur persoonlijk pesten. Volgens de onderzoekers van de Universiteit van New Hampshire zijn pesterijen waarbij online en persoonlijk pesten gecombineerd worden, het meest schadelijk. Daar binnen het onderwijs en hulpverlening prioriteit aan gegeven moeten worden, aldus de onderzoekers.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 augustus 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)