Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Correctievolgorde examens blijft zoals het was

Correctievolgorde examens blijft zoals het was

De huidige correctievolgorde van de eindexamens blijft gehandhaafd. Dit zei minister Slob tijdens het algemeen overleg over examens op 6 februari. Hiermee is het voorstel van voormalig staatssecretaris Sander Dekker van de baan.

Dekker stelde in 2013 voor om de correctievolgorde om te draaien (de eigen leraar voert de tweede correctie uit), omdat uit onderzoek van het Cito bleek dat de tweede correctie lang niet altijd integraal werd uitgevoerd. Dekker meende dat de examens zorgvuldiger worden nagekeken als de eigen leraar de tweede correctie uitvoerde. Dit leidde tot protesten van docenten, die dit als een teken van wantrouwen zagen. Dekker besloot toen eerst te onderzoeken of binnen de huidige systematiek tot een volledige tweede correctie kon worden gekomen. Hoewel dit onderzoek officieel nog niet afgerond is, zet Slob dit voorstel definitief aan de kant.

Andere onderwerpen die tijdens het AO aan bod kwamen, gingen over flexibilisering van het examen (zoals het kunnen afsluiten van een vak op een lager niveau), het betrekken van docenten bij het opstellen van correctievoorschriften, (verboden) examencontracten, de pilot digitale examens vmbo, de pilot Recht op maatwerk (30 scholen) en het onderwerp prestatiestress bij leerlingen. Dit laatste thema gaat minister Slob inbrengen bij de onderzoeksprogrammering van NRO.

Gepubliceerd op: 12 februari 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)