Home » Artikelen » Coronacrisis leidt tot vertraging onderwijsdossiers in Den Haag

Coronacrisis leidt tot vertraging onderwijsdossiers in Den Haag

Door de coronacrisis lopen diverse onderwijsdossiers en wetsvoorstellen vertraging op. Dit blijkt uit een brief van ministers Slob en Van Engelshoven aan de Eerste en Tweede Kamer. Het werk rond het aanpakken van het lerarentekort gaat zoveel mogelijk door.

In de Eerste kamer loopt de behandeling van wetsvoorstellen vertraging op. Dit betreft het Afschaffen van de fusietoets, de Actualisering van de deugdelijkheidseisen en Meer ruimte voor nieuwe scholen.

Er is meer voorbereidingstijd nodig voor een zorgvuldige implementatie van het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs. De beoogde inwerkingtreding wordt daarom uitgesteld naar 1 januari 2022. De internetconsultatie over het wetsvoorstel voor vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs heeft plaatsgevonden.

Ook de evaluatie van de wet Passend onderwijs in het po, vo en mbo loopt vertraging op. In de komende maanden stonden verschillende gesprekken met stakeholders gepland en zouden diverse onderzoeksrapporten opgeleverd worden. Het streven van het ministerie van OCW is nu om kort na de zomer het standpunt op de evaluatie en een voorstel voor de toekomst naar de Tweede Kamer te sturen, inclusief het vervolg op het thuiszitterspact en het ontwikkelen van onderwijszorgarrangementen.

De termijn voor het kunnen doen van een aanvraag tot deelname aan het experiment Ruimte in onderwijstijd is verplaatst naar de periode van 1 tot en met 31 mei 2020. Dit biedt scholen de mogelijkheid meer tijd te krijgen om zich hierop voor te bereiden.

Ook worden de start van pilots in het kader van de nieuwe leerweg in het vmbo en de werkzaamheden van Commissie Bevoegdheden en de experimenten rond het afsluiten van vakken op een hoger niveau vertraagd. Het precieze moment van de herstart hiervan is afhankelijk van de tijd die scholen nodig hebben om weer op te starten en de ruimte die ze hebben voor bijvoorbeeld het doen van aanvragen.

Minister Slob stuurt binnenkort een aangepast voorstel van Curriculum.nu naar de Tweede Kamer, waarin recht wordt gedaan aan de geuite wensen en zorgen vanuit de Kamer. Hij geeft aan dat de betrokkenheid van het onderwijsveld noodzakelijk blijft voor het welslagen van de actualisatie. De minister wil het onderwijsveld echter de komende tijd niet overvragen.

De Staat van het onderwijs, dat de inspectie op 22 april publiceerde, is zonder reactie van de bewindslieden naar de Tweede Kamer gestuurd. Meestal leidt de publicatie van dit jaarlijkse onderwijsverslag tot veel aandacht in de media. Dit jaar was dat minder in verband met de coronacrisis.

Ondanks de coronacrisis gaat het werk rond het aanpakken van het lerarentekort zoveel mogelijk door. Voor de zomer sturen de ministers een brief over de voortgang naar de Tweede Kamer. Daarbij worden de gevolgen van de coronacrisis worden meegenomen, net als de omgang met de noodplannen van de grote steden.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 mei 2020

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)