Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ afgesloten

Convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ afgesloten

Binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT is het convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ afgesloten, met een bijbehorende modelbewerkersovereenkomst. Bij dit convenant zijn de PO-Raad, VO-raad, de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), de Vereniging Digitale Onderwijsdienstverleners (vDOD) en de leden van de sectie Educatief van de Koninklijke Boekverkopersbond betrokken.

Het convenant is opgesteld om de digitale wereld binnen het onderwijs in goede banen te leiden. Het gaat dan met name over het gebruik van de digitale leermiddelen en het delen van persoonsgegevens.

In zijn brief van 3 juli 2015 gaat staatssecretaris Dekker van OCW nader in op de afspraken die gemaakt zijn met de betrokken partijen. Zo is onder andere bepaald dat scholen de regie voeren bij het gebruik van digitale middelen en niet de aanbieders.
Verder is de afspraak gemaakt dat pseudonimiseren tot de mogelijkheden gaat behoren. Pseudonimiseren houdt in dat een leerling een versleuteld nummer krijgt (een pseudoniem) dat voor elk gebruik in de digitale leermiddelenketen hetzelfde is.
Tot slot wordt er in de brief aandacht geschonken aan de standaarden en beveiliging in het po, vo, mbo en ho, het toezicht en de vervolgstappen.

Gepubliceerd op: 24 augustus 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)