Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Controle over vervangingsdeclaraties tijdens zomervakantie 2014

Controle over vervangingsdeclaraties tijdens zomervakantie 2014

In de loop van 2014 vindt – net als vorig jaar – controle plaats op de gedeclareerde vervangingskosten van onderwijzend personeel over de maanden juli en augustus 2014. Er is specifiek regelgeving voor het declareren van vervangingskosten tijdens de zomervakantie.

In artikel 19 van het Reglement Vervangingsfonds schooljaar 2013/2014 is bepaald dat de bekostiging van vervanging stopt in de zomervakantie. Alleen als de vervanger aanspraak maakt op bekostiging van salaris zoals beschreven in artikel 6.12 van de CAO PO kan voor OP en OOP met lesgebonden taken en /of behandeltaken een declaratie worden ingediend.

Het document 'Regelgeving en voorbeelden vervangingsbekostiging tijdens zomervakantie 2014' is hier te downloaden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 juni 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)