Home » Artikelen » Consultatieronde Green Deal: verduurzaming schoolgebouwen

Consultatieronde Green Deal: verduurzaming schoolgebouwen

De Green Deal Verduurzaming Scholen is een overeenkomst tussen Rijk, Gemeenten en het onderwijs, die in november gesloten is, om een impuls te geven aan de verduurzaming van onderwijsgebouwen. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten bij hun ambities om energiebesparing en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen (exploitatieneutraal) te verbeteren. Schoolbesturen kunnen nu meedoen aan een online vragenlijst.

Een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. Doel van de Green Deal is om op grote schaal de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren te versnellen. Duurzaamheid blijkt nog geen vanzelfsprekendheid te zijn bij de renovatie, transformatie en het onderhoud van schoolgebouwen. Onderzoek toont aan dat onder andere schoolbesturen, als opdrachtgevers, vaak over te weinig kennis, inzicht en passende financiering beschikken. Bovendien sluit het aanbod van marktpartijen niet altijd aan bij hun behoeften.

Voor het slagen van de Green Deal is het van belang helder te krijgen welke ondersteuning nodig is om schoolbesturen en gemeenten verder te helpen. Daarom willen de initiatiefnemers, de rijksoverheid, PR-Raad, VO-raad, VNG, Klimaatverbond Nederland en kenniscentrum Ruimte-OK, inventariseren hoe scholen aankijken tegen duurzaamheid. Ook willen zij via de consultatie achterhalen van welke ondersteuning scholen en besturen nu al gebruikmaken en aan welke maatregelen of faciliteiten behoefte is. De uitkomsten van de internetconsultatie, die circa 10 minuten in beslag neemt, vormen de basis voor het uitvoeringsprogramma 2015-2017.

De consultatieronde sluit op 1 maart.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 25 februari 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)