Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Conclusies examens VMBO Maastricht in rapport vastgelegd

Conclusies examens VMBO Maastricht in rapport vastgelegd

De Inspectie van het Onderwijs heeft de conclusies rond de examinering bij VMBO Maastricht definitief in een rapport vastgesteld. In dit rapport staat dat de school zich bij de schoolexamens niet gehouden heeft aan het zelf vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de regels uit het eigen examenreglement. Ook zijn de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit niet allemaal gevolgd.

Met publicatie van het rapport ‘Specifiek onderzoek VMBO Maastricht’, waarin ook de reactie van het schoolbestuur is opgenomen, is het zogeheten specifieke onderzoek afgerond. Dit onderzoek vormt de basis voor twee vervolgonderzoeken van de inspectie. Dat zijn het kwaliteitsonderzoek bij VMBO Maastricht en andere scholen van schoolbestuur LVO Maastricht, en een onderzoek naar het bestuurlijk handelen van LVO Maastricht. De Inspectie van het Onderwijs geeft aan dat er daarnaast een onafhankelijk onderzoek loopt naar het handelen van de inspectie in deze casus. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR) op verzoek van de inspecteur-generaal. Die rapporten worden in de loop van december verwacht.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 oktober 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)