Home » Artikelen » Concepttoezichtkader Passend onderwijs
Inspectie richt zich eerst op bestuurlijke inrichting samenwerkingsverbanden

Concepttoezichtkader Passend onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs gaat toezicht houden op de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In het concepttoezichtkader Passend onderwijs staat hoe de inspectie hierbij te werk zal gaan.

Omdat de samenwerkingsverbanden nog in een opbouwfase zitten, past de inspectie de uitvoering van haar toezicht daarop aan. In de eerste fase – vanaf 1 november 2013 – richt de inspectie zich op de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden (zie hoofdstuk 3 van het concepttoezichtkader voor het hele tijdspad).
De inspectie bespreekt het concepttoezichtkader de komende maanden met betrokkenen uit het onderwijsveld en probeert de ontwikkelde instrumenten uit bij enkele samenwerkingsverbanden. De inspectie stelt het definitieve toezichtkader Passend onderwijs voor de zomer van 2013 vast.

De toezichtkaders op een rij:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Speciaal onderwijs

Bron: Onderwijsinspectie

Gepubliceerd op: 7 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders