Home » Artikelen » Compensatie stijging pensioenpremie

Compensatie stijging pensioenpremie

De cao-onderhandelingen dreigden in het slop te raken door de aangekondigde verhoogde pensioenpremie per 1 april 2016 van 1 procent door het ABP.
Het kabinet heeft besloten deze premieverhoging te compenseren. Hierdoor kan het overleg over de loonruimte-overeenkomst worden uitgevoerd. In deze overeenkomst is een loonsverhoging afgesproken van 5,05 procent.

Door de werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder de AVS, is op het kabinet een dringend beroep gedaan om de stijging van de pensioenpremie te compenseren om de loonruimte-overeenkomst te kunnen uitvoeren.

De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn gaande. Het streven is om op 1 juli 2016 een nieuwe cao voor het primair onderwijs te hebben.

Meer informatie bij de Helpdesk van de AVS, 030-2361010, helpdesk@avs.nl

Gepubliceerd op: 10 februari 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)