Home » Artikelen » Compensatie nieuwe gewichtenregeling

Compensatie nieuwe gewichtenregeling

Sinds begin dit schooljaar is de nieuwe gewichtenregeling van kracht. Er zijn nog maar twee gewichten - 0,3 en 1,2 - waarbij het opleidingsniveau van de ouders bepalend is. De invoering van de nieuwe regeling gebeurt gefaseerd, over vier jaar verspreid en er is sprake van een drempel van 8,35 procent. Uit de leerlingtelling van 1 oktober 2006 blijkt inmiddels echter dat de omvang van het totale schoolgewicht veel lager is uitgevallen dan de raming.

In het overleg over de nieuwe regeling was afgesproken dat het budget dat vrijkomt als gevolg van de nieuwe regeling beschikbaar blijft voor de gewichtenregeling. Daardoor is het mogelijk de drempel in de regeling te verlagen. In het `Besluit bekostiging WPO´ is opgenomen dat de drempel van 9 procent in vier jaar verschuift naar 6,4 procent; dus jaarlijks 0,65 procent naar beneden. Het blijkt nu mogelijk om de drempel van 8,35 procent voor schooljaar 2007/2008 te verlagen tot 8 procent. Maar, ook de verlaging van de drempel leidt nog steeds tot een sterke daling van het totaal aan gewichten per school. In totaal komt er daardoor zo´n 21 miljoen euro vrij. Dit budget wordt nu ingezet voor een compensatieregeling. Over de inhoud van de compensatieregeling is inmiddels een aantal afspraken gemaakt. Het komt er in het kort op neer dat er compensatie mogelijk is, met als oogmerk dat het totaal aan schoolgewichten - landelijk gezien - voor het schooljaar 2007/2008 na de toepassing van de compensatieregeling ten minste even hoog wordt als de realisatie in 2006/2007. Bij onverkorte toepassing van de oude regeling zou dit totaal aanmerkelijk lager zijn. Ook in de vier grote gemeenten (G4) is er, door de inzet van het beschikbare budget voor taalpilots en voor de opvang van (onwaarschijnlijke) personele noodgevallen, geen achteruitgang. De compensatieregeling is onlangs gepubliceerd. Het overleg over de regeling voor de komende jaren is inmiddels voortgezet.

Voor meer informatie over de inhoud van de compensatieregeling zie Onderwijsachterstanden

Actueel
Kader Primair 5 - Januari 2007

Gepubliceerd op: 1 februari 2007
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)