Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Commissie begaafdheid po en vo ingesteld

Commissie begaafdheid po en vo ingesteld

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs kunnen subsidie aanvragen om het onderwijsaanbod aan begaafde leerlingen op te zetten of te verbeteren. Er is een commissie ingesteld om de subsidieaanvragen te toetsen.

Op 1 januari 2019 is de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo in werking getreden. Op grond van deze regeling kunnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs subsidie aanvragen om aanbod voor begaafde leerlingen op te zetten, uit te breiden of te bestendigen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de subsidieaanvraag van een samenwerkingsverband aan formele en materiële eisen voldoen. De formele eisen worden getoetst door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Voor de materiële beoordeling is een commissie ingesteld die de subsidieaanvragen beoordeelt en de minister daarover adviseert.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 april 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders