Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde

Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde

De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets van het Cito laten vrijwel hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 534,9. 80 procent van de basisscholen nam de Centrale Eindtoets af. Overige scholen kozen voor de Route 8 of de IEP Eindtoets.

Ongeveer evenveel leerlingen als eerdere jaren hebben in 2016 een advies voor vmbo, havo of vwo gekregen. De gemiddelde score van 534,9 ligt een fractie lager dan in 2015 (535,3) en is hetzelfde als in 2014 (534,9). Het best passende brugklastype bij de standaardscore van 2016 is gemengde/theoretische leerweg en havo.

In totaal haalden 6.850 leerlingen de maximale standaardscore van 550. Vier leerlingen maakten slechts één fout.

Het toetsadvies is een second opinion op het schooladvies dat door de school voor 1 maart is gegeven. Als een leerling beter presteert op de Centrale Eindtoets dan het schooladvies aangeeft, dan moet de basisschool het schooladvies van deze leerling heroverwegen. Als de basisschool het advies niet naar boven bijstelt, dan is de school verplicht om dit besluit te motiveren, bij voorkeur ook in een gesprek met de ouders en de leerling. Het is nog niet bekend hoeveel toetsadviezen hoger of juist lager zijn uitgevallen dan het schooladvies.

De leerlingrapportages zijn nu beschikbaar voor de basisscholen die de Centrale Eindtoets in 2016 hebben gemaakt. De rapportages op schoolniveau zijn vanaf woensdag 25 mei voor scholen beschikbaar.

Gepubliceerd op: 12 mei 2016

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)