Home » Artikelen » Checklist controle wapenbezit binnen vo-scholen

Checklist controle wapenbezit binnen vo-scholen

Het tegengaan van wapenbezit op scholen maakt deel uit van het bredere thema sociale veiligheid in en rondom de school. Een van de manieren om hier aandacht aan te besteden is het uitvoeren van een gezamenlijke preventieve wapencontrole. Scholen die zich onveilig voelen, door met name de recente aanslagen in Parijs, kunnen deze checklist downloaden.

De checklist is bedoeld als een preventief instrument en biedt een handreiking voor het invoeren van preventieve controles op wapenbezit, op basis van afspraken tussen scholen en lokale overheidsinstanties. In de checklist worden drie fases onderscheiden die nodig zijn om het uitvoeren van preventieve controles op wapenbezit op scholen te vergemakkelijken.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 november 2015

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)