Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
Van Stichting School & Veiligheid

Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs

Stichting School & Veiligheid heeft een ‘Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs’ ontwikkeld. Als een calamiteit op of rond een school plaatsvindt, is het belangrijk dat iedereen binnen de school weet hoe hij of zij moet handelen. De checklist is te bestellen via de website www.schoolenveiligheid.nl.
 
De checklist, in de vorm van een waaier, biedt een overzicht van de belangrijkste dingen waar de school aan moet denken als er sprake is van een calamiteit. De kleuren van de tabs geven de verschillende onderdelen aan:

  • Een checklist van de belangrijkste aandachtspunten per fase van een calamiteit.
  • Het hoe en wat van het crisisteam.
  • Het verschil tussen een incident en calamiteit.
  • Specifieke tips voor verschillende situaties die kunnen leiden tot een calamiteit.
  • Preventieve acties om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een calamiteit.

QR-codes voor meer informatie
Op de achterzijde van sommige pagina’s staan QR-codes naar meer informatie. Het overzicht van url’s is ook te vinden op de website van School & Veiligheid: www.schoolenveiligheid.nl/checklist-calamiteiten.
 
Stichting School & Veiligheid
Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doet zij door het geven van actuele informatie en deskundig advies over sociale veiligheid op school via websites, conferenties, trainingen en de helpdesk. Stichting School & Veiligheid richt zich op schoolprofessionals, zoals schoolleiders, leraren en vertrouwenspersonen. Stichting School & Veiligheid wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 april 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)