Home » Artikelen » Cesuur vervalt over sancties tekort aan onderwijstijd

Cesuur vervalt over sancties tekort aan onderwijstijd

Scholen die vanaf schooljaar 2012/2013 niet voldoen aan de onderwijstijd krijgen een financiële sanctie in de vorm van terugvordering van de bekostiging voor het aantal uur dat de scholen tekort kwamen aan onderwijstijd. Dat staat te lezen in de nieuwsbrief van de Inspectie van het Onderwijs van donderdag 1 november.

Hiermee vervalt de cesuur van 27 uur die van kracht was voor de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012. De cesuur hield in dat scholen die een tekort aan onderwijstijd hadden gerealiseerd van minimaal 1 en maximaal 27 uur in dat jaar geen financiële sanctie werd opgelegd. Wanneer een school een tekort had van 28 uur of meer, werd een financiële sanctie opgelegd waarbij de bekostiging is teruggevorderd naar rato van het aantal uren te weinig onderwijstijd en van het aantal leerlingen dat te weinig onderwijstijd kreeg aangeboden. Oftewel, een school die 50 uur te weinig onderwijstijd gerealiseerd had, kreeg een terugvordering van de bekostiging voor 50-27=23 uur.

Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl
 

Gepubliceerd op: 5 november 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)