Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » CBS: schoolkosten voor ouders redelijk stabiel

CBS: schoolkosten voor ouders redelijk stabiel

In de jaren 2012 en 2013 zijn de schoolkosten die ouders voor hun kind(eren) betalen ongeveer gelijk gebleven. De onderwijsuitgaven van de overheid zijn in 2013 met ruim 3 procent gestegen, tot 41,7 miljard euro. Internationaal gezien, scoort Nederland op bijna alle fronten boven het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De recente publicatie ‘Uitgaven voor onderwijs 2013’ laat zien dat in 2010 en 2011 de schoolkosten voor ouders van kinderen in het (pre-)primair onderwijs tot gemiddeld bijna 200 euro per jaar per kind stijgen. Die kosten hadden te maken met uitgaven voor educatieve activiteiten in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Daarna zijn de kosten ongeveer hetzelfde gebleven. In het voortgezet onderwijs stegen de schoolkosten tot 2009 tot 690 euro per kind per jaar. Daarna is een forse daling te zien en schommelen de laatste jaren de kosten rond de 300 euro per kind per jaar. Dit is vanwege de invoering van de Regeling gratis schoolboeken.

Investering overheid
Het rapport laat zien dat de onderwijsuitgaven van de Nederlandse overheid in 2013 met ruim 3 procent zijn gestegen, tot 41,7 miljard euro. Dit is 6,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Zonder correctie voor inflatie nemen de totale uitgaven aan onderwijs in 2013 toe met ruim 660 miljoen euro. De overheidsuitgaven aan scholen in het voortgezet onderwijs zijn relatief het meest gestegen. Dit komt door een aantal overheidsmaatregelen, zoals de extra middelen uit het Nationaal Onderwijsakkoord voor het behouden en aanstellen van jonge leraren. De onderwijsuitgaven staan in 2013 met een aandeel van bijna 12 procent op de derde plaats als grootste uitgavenposten voor de overheid.

Internationaal
In 2011, het meest recente jaar waarover cijfers voor een internationale vergelijking beschikbaar zijn, daalden in ruim 80 procent van Europa de overheidsuitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het bbp. Tjechië is het enige EU-land waar er een lichte stijging (van 0,5 procentpunt) te zien is. Het ziet er naar uit dat in 2014 de overheidsuitgaven in driekwart van de EU-landen gaat stijgen, aldus het CBS. Nederland scoort in 2011 op de meeste indicatoren boven het Europese gemiddelde, behalve voor ‘uitgaven van onderwijsinstellingen per deelnemer’ in het primair onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 februari 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)