Home » Artikelen » CBS: Dalende trend leerlingenaantallen zet door tot 2022

CBS: Dalende trend leerlingenaantallen zet door tot 2022

Nederland telt eind dit jaar 1,52 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar. Dat zijn er 75.000 minder dan vijf jaar geleden. Voor de komende acht jaar wordt een daling met nog eens 96.000 kinderen verwacht. Het aantal leerlingen op basisscholen zal daardoor de komende jaren aanhoudend verder afnemen.

Uit de Kernprognose 2013-2060 van het CBS blijkt dat de dalende trend zich naar verwachting doorzet tot 2022. In dat jaar zal het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd tot 1,43 miljoen zijn afgenomen. In de jaren daarna wordt een toename voorzien.
Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd daalt vooral doordat sinds de eeuwwisseling het aantal geboorten is afgenomen. Immigratie en emigratie hebben er minder invloed op. Voor de jaren na 2018 hangt het aantal 4- tot 12-jarigen ook af van hoeveel kinderen de komende jaren geboren worden en is de prognose dus minder zeker, aldus het CBS

Gepubliceerd op: 17 december 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders