Home » Artikelen » CAO VO dreigt vast te lopen door onduidelijkheid lonen

CAO VO dreigt vast te lopen door onduidelijkheid lonen

Dreigende nullijn vergroot lerarentekort

Het personeel in het voortgezet onderwijs kan voorlopig niet rekenen op een marktconforme loonstijging en vermindering van de werklast. Dat concluderen de centrales van onderwijspersoneel -AOb, ABVAKABO FNV, CNV Onderwijs en CMHF- na overleg met werkgeversorganisatie VO-raad. De bonden willen dat het kabinet bevestigt dat er voor 2010 nog enige loonruimte is, volgens de afspraak in het sociaal akkoord. De woordvoerders van de bonden: “Het onderwijs is te belangrijk om het personeel op deze manier in onzekerheid te laten. In 2010 zijn de lonen gewoon gekoppeld aan de markt, maar het kabinet zaait hierover onrust.”

Staatssecretaris Ank Bijleveld heeft vorige week gesuggereerd dat de lonen in de publieke sector bevroren moeten worden. De signalen dat dit vanaf 2010 al het geval moet zijn, worden steeds sterker. Dat is een schending van de afspraak die bonden en het kabinet gemaakt hebben in het sociaal akkoord ter bestrijding van de crisis. Deze afspraak is later nog eens in de Kamer bevestigd.

Overleg loopt stroef
De onderwijsbonden merken in het overleg met de VO-raad dat de onduidelijkheid over de lonen flink in de weg staat. Zowel over de bescheiden looninzet als over de hoognodige maatregelen om de werklast te verminderen valt moeilijk resultaat te boeken. Het kabinet moet zich aan de afspraak houden over de lonen, zodat de werkgevers een cao af kunnen sluiten. Daar hoort ook een goede afspraak in over minder uren les.

Leerlingen hebben recht op meer en beter personeel
Nog steeds dreigt een tekort aan goede leraren, waardoor de hoge ambities van Nederland als kennisland in de knel komen. Leerlingen hebben recht op meer aandacht van goed personeel. Door het convenant LeerKracht is de afgelopen jaren de positie van het personeel verbeterd, maar er zijn nog duizenden extra leraren nodig. Ook ondersteuners verdienen een positieverbetering, zij zijn essentieel voor goed onderwijs en een goede begeleiding van leerlingen. De bonden benadrukken dat stagnerende salarissen en een blijvend hoge werklast het beroep onaantrekkelijker maken. Zo dreigt het kabinet af te breken wat ze aan het opbouwen is.

Gezamenlijk persbericht van:  AOb, CNV Onderwijs, CMHF en ABVAKABO FNV

Gepubliceerd op: 20 april 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020