Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » CAO VO 2007-2008

CAO VO 2007-2008

1 Algemene bepalingen
2 Arbeidsduur
3.a Aangaan van het dienstverband bijzonder onderwijs
4.a Beëindiging van het dienstverband en disciplinaire maatregelen bijzonder onderwijs
4.b Ontslag, ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen openbaar onderwijs
5 Functies en functiewaardering
6 Salaris
7 Vergoedingen en financiële regelingen
8 Vakantieverlof
9. Verlof
10 Scholing en persoonlijke ontwikkeling
11 Werkgelegenheid
12 Overige rechten en plichten
13 Beroepsrecht bijzonder onderwijs
14 Medezeggenschap
15 Overgangs- en slotbepalingen
16 Sociale zekerheid
17. Arbeidsmarktmiddelen

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 juli 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)