Home » Artikelen » CAO Primair Onderwijs opgezegd

CAO Primair Onderwijs opgezegd

De AVS en de overige vakbonden hebben op 28 juni 2017 de lopende cao voor het primair onderwijs officieel opgezegd. De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar wel wordt met deze formele handeling richting de PO-Raad voorkomen dat de cao stilzwijgend wordt verlengd en er een juridische belemmering ontstaat voor het voeren van acties voor een hoger salaris en een lagere werkdruk.

In de huidige CAO PO – die van kracht blijft tot en met 30 september van dit jaar – is bepaald dat de overeenkomst drie maanden voor het verstrijken van de looptijd moet worden opgezegd om verlenging te voorkomen. AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv namen geen risico en stuurden hun opzegging 28 juni al naar de werkgeversorganisatie. De PO-Raad bevestigde de brief met een eigen opzegging. De in de cao gemaakte afspraken werken in ieder geval nog twee jaar door tot uiterlijk 1 oktober 2019 of totdat er een nieuw akkoord is bereikt. De opzegging leidt tot hernieuwd overleg tussen partijen.
 
De opzegging is noodzakelijk om de risico’s van een mogelijk stakingsverbod in het primair onderwijs in te perken: bij een lopende cao is het immers lastig om te claimen dat er een loonconflict is.
 
Samenwerkend binnen het PO-Front voeren AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad actie tegen de hoge werkdruk en de salarisachterstand in het primair onderwijs ten aanzien van andere onderwijssectoren. Er wordt een forse investering van een volgend kabinet geëist om te voorkomen dat het lerarentekort de komende jaren de kwaliteit van het primair onderwijs de komende jaren verder gaat aantasten.
 
Komt een nieuwe regering niet tot een akkoord waarin serieuze stappen worden gezet, dan worden de acties in het primair onderwijs aangescherpt en zijn stakingen niet uit te sluiten.
 
We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Gepubliceerd op: 5 juli 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020