Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Cao primair onderwijs definitief vastgesteld

Cao primair onderwijs definitief vastgesteld

Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat de sociale partners afgelopen november sloten. Hiermee zijn de afspraken uit het convenant LeerKracht definitief vastgelegd in een cao. Deze cao gaat in op 1 januari 2009.

In de nieuwe CAO PO 2009 worden vooral de afspraken uit het convenant Leerkracht van Nederland nader uitgewerkt, zoals een toelage voor directeuren, het schrappen van de laagste salarisschaal voor adjunctdirecteuren en de invoering van de zogenaamde functiemix (betere carrièremogelijkheden en beloning leerkrachten). De CAO PO 2009 bevat afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in het basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs. De cao is geldig tot 1 januari 2010.

Gepubliceerd op: 11 december 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)