Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » CAO primair onderwijs definitief vastgesteld

CAO primair onderwijs definitief vastgesteld

Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarakkoord, dat de sociale partners in november sloten. Hiermee zijn de afspraken uit het Convenant LeerKracht vastgelegd in een CAO. Deze CAO gaat in op 1 januari 2009.

In de nieuwe CAO voor het primair onderwijs (CAO PO 2009) worden vooral de afspraken uit het Convenant `LeerKracht van Nederland´ nader uitgewerkt. Belangrijke afspraken zijn:
- Een toelage voor directeuren van EUR 275,- per maand
- Het schrappen van de laagste salarisschaal voor adjunct-directeuren.
- Een beter loopbaanperspectief voor leraren door invoering van de zogenaamde functiemix;
- Verkorting van de salarisschalen (met een toelage voor de maxima), zodat leraren sneller meer gaan verdienen;

Door de hogere salarissen en betere carrièremogelijkheden wordt het aantrekkelijker om in het primair onderwijs te werken. De leraren in het basisonderwijs worden nu nog betaald volgens salarisschaal LA (9). Door het akkoord kan in 2014 veertig procent van de leraren in het basisonderwijs een functie verwerven in salarisschaal LB (10). En in het speciaal (basis-) onderwijs kan veertien procent van de leraren naar salarisschaal LC (11). De positie van het primair onderwijs op de arbeidsmarkt zal hierdoor aanzienlijk versterken.

De CAO PO bevat afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in het basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs. De CAO is geldig tot 1 januari 2010. De CAO over de primaire arbeidsvoorwaarden is nog door het ministerie van OCW met de Centrales van onderwijspersoneel afgesloten.

Zie ook het dossier CAO-PO

Gepubliceerd op: 2 december 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)