Home » Artikelen » CAO-PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid aangepast

CAO-PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid aangepast

Cao-partijen hebben voor 1 oktober de tekst gepubliceerd over duurzame inzetbaarheid. De afgelopen weken is gebleken in het onderwijsveld dat bij de toepassing van deze bepalingen in een aantal specifieke situaties nog onduidelijkheden bestaan. Op basis van binnengekomen signalen is nader overleg gevoerd en presenteren cao-partijen hierbij een nader aangevulde en verbeterde tekst die tevens is voorzien van een toelichting.

Daarnaast wordt momenteel hard gewerkt aan het uitwerken en vertalen van de overige afspraken uit het onderhandelaarsakkoord in teksten voor de cao. Dit is een omvangrijke en op onderdelen ook technisch gecompliceerde opgave. Hierbij wordt aan de overlegtafel constructief en voortvarend gewerkt. Cao-partijen hechten aan snelheid, maar ook aan zorgvuldigheid. Het overleg is nu in een afrondend stadium, waarbij publicatie van de integrale nieuwe cao-tekst op zo kort mogelijke termijn zal plaatsvinden.

Download Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid hiernaast.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 november 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)