Home » Artikelen » CAO-PO: BAPO-verlof gehandhaafd

CAO-PO: BAPO-verlof gehandhaafd

Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de nieuwe afspraken die zijn gemaakt over de BAPO-rechten Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen. In het onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO is afgesproken dat het BAPO-verlof gehandhaafd blijft.

Het BAPO-verlof is gehandhaafd voor werknemers van 52 tot 65 jaar, waarbij de afspraken uit de CAO PO/VO over het feitelijk werken van vijftig procent per week zijn verwerkt. Alle werknemers die op 1 augustus 2006 52 jaar of ouder zijn, behouden de huidige spaarzijn dat het verlof nog tot het eind van de zomervakantie zou duren. Voorbeeld 1 Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een leerkracht duurt tot 21 augustus 2006. De school waar zij werkt valt onder regio midden, wat betekent dat de zomervakantie tot en met 20 augustus duurt. Het verlof valt dus voor exact drie weken na 1 augustus in de zomervakantie. De compensatie bedraagt dus drie weken. Voorbeeld 2 Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een leerkracht duurt tot 17 augustus 2006. De school waar zij werkt valt onder regio zuid, wat betekent dat de zomervakantie tot en met 13 augustus variant van de BAPO. Voor werknemers die op 1 augustus 2006 jonger zijn dan 52 jaar geldt dat zij, wanneer ze eenmaal BAPO-gerechtigd zijn, het BAPOverlof van de eerste drie jaren 52 tot en met 54 jarige leeftijd van de werknemer kunnen sparen. duurt. Het verlof valt dus voor zelfs meer dan drie weken na 1 augustus, maar voor slechts twee in de zomervakantie. De compensatie bedraagt dus twee weken. Voorbeeld 3 Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een leerkracht duurt tot 5 augustus 2006. Haar school valt onder regio noord, wat betekent dat de zomervakantie tot en met 4 september duurt. Zij krijgt vijf dagen gecompenseerd, omdat zij aansluitend aan het zwangerschapsen bevallingsverlof gewoon verlof heeft gedurende de zomervakantie.

Actueel
Kader Primair 10 - juni 2006

Gepubliceerd op: 1 juni 2006
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)