Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » CAO PO 2016-2017 download

CAO PO 2016-2017 download

In het primair onderwijs is per 1 juli 2016 de CAO PO 2016 - 2017 van kracht. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2017. De definitieve tekst (in pdf) is hieronder te downloaden.

In het primair onderwijs is per 1 juli 2016 de CAO PO 2016 - 2017 van kracht. Deze cao omvat onder andere een aantal aanpassingen in hoofdstukken 3 en 4 in het kader van de inwerkingtreding van de Werk en Zekerheid (Wwz) voor het primair onderwijs. Ook is de gewijzigde WOPO-regeling in deze nieuwe cao opgenomen. 

De nieuwe CAO, alsmede de salaristabellen is ook als boek te bestellen via de website van de AVS:

CAO PO 2016-2017 nu verkrijgbaar 
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 augustus 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)