Home » Artikelen » CAO PO 2016-2017 aangepast

CAO PO 2016-2017 aangepast

Als gevolg van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in de CAO PO 2016-2017.

Naar aanleiding van de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs is de afgelopen weken overleg gevoerd met de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangestelde verkenner Jacques Tichelaar, om te zoeken naar een oplossing voor de piekperiode van invalwerk tijdens een griepgolf.

De oplossing is gevonden door nieuwe artikelen in de CAO PO 2016-2017 op te nemen, te weten artikel 3.5a en artikelen 4.6a1 en 4.6a2. Door het opnemen van deze artikelen is er formeel sprake van een nieuwe CAO PO 2016-2017. Deze cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en geldt vanaf 1 januari 2017. In de cao zijn ook enkele tekstuele wijzigingen opgenomen en is Bijlage XIX toegevoegd.

De aangepaste versie van de CAO PO 2016-2017 is hieronder te downloaden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 december 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)