Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » CAO PO 2014-2015 in boekvorm beschikbaar

CAO PO 2014-2015 in boekvorm beschikbaar

Op 10 december is de CAO PO 2014-2015 digitaal beschikbaar, hierbij als pdf te downloaden.

De CAO PO is ook in boekvorm te bestellen bij de AVS.

In het primair onderwijs is per 1 juli 2014 de CAO PO 2014 - 2015 van kracht. Deze cao omvat een aantal nieuwe hoofdstukken op het gebied van de werkdruk (hoofdstuk 2A), duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A), vakantieverlof (hoofdstuk 8B) en professionalisering (hoofdstuk 9). Verder zijn de nieuwe salaristabellen in deze cao opgenomen.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 december 2014
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)