Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » CAO PO 2013 ondertekend
Afspraken professionaliseringbudget schooldirecteuren vastgelegd

CAO PO 2013 ondertekend

De nieuwe CAO PO 2013 is een feit. De cao is door alle betrokken partijen, waaronder de AVS, ondertekend.

De sociale partners hebben een afspraak in de cao opgenomen over een individueel professionaliseringsbudget voor directieleden in schaal AB tot en met AE en DA tot en met DC+. Dit is 2.000 euro per schoolleider bovenop de bestaande professionaliseringsgelden. De komende jaren zal dit budget toenemen. Deze afspraak vloeit voort uit extra financiële middelen die het kabinet heeft vrijgemaakt, specifiek voor de professionalisering van directieleden. Het budget dient voor het onderhouden van de bekwaamheidseisen die worden vastgesteld door het schoolleidersregister. Ook is verplichte registratie in het schoolleidersregister vastgelegd. De kosten voor de verplichte registratie worden de komende jaren door het departement vergoed. Daarna is de werkgever daarvoor verantwoordelijk. De CAO PO 2013 heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014.

Inmiddels worden de onderhandelingen voorbereid over de cao die vanaf 1 januari 2014 in werking treedt. Het is de bedoeling dat er vanaf dat moment een cao geldt met een nieuwe opzet en een gemoderniseerde inhoud.

De CAO PO 2013 is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/CAO-PO. De AVS heeft de tekst van de CAO PO 2013 ook in boekvorm uitgebracht. Deze is te bestellen via de AVS-website.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 maart 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)