Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » CAO-PO 2009

CAO-PO 2009

Op 19 januari aanstaande wordt de CAO-PO 2009 getekend door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs en de de organisaties van werknemers. De integrale tekst van de CAO is hier te downloaden.

Deze CAO PO staat vooral in het teken van een technische vertaalslag van de afspraken uit het Convenant Leerkracht van Nederland.

Met de invoering van lumpsum krijgen schoolbesturen en scholen meer ruimte om de beschikbare middelen in te zetten op een wijze die past bij de doelstellingen van de eigen organisatie. Voldoende ruimte voor het vormgeven van integraal personeelsbeleid is daarbij van groot belang. Partijen hebben daartoe in de CAO PO over een aantal onderwerpen kaderstellende afspraken gemaakt waaraan de werkgever en de P(G)MR op bestuurs- en/of school-niveau een concrete beleidsinvulling dienen te geven. De ruimte komt onder andere tot uitdrukking in de afspraken over de normjaartaak, het functiebouwwerk en scholing en ontwikkeling.

De CAO is geldig tot en met 31 december 2009

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 januari 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)