Home » Artikelen » CAO PO 2006-2008

CAO PO 2006-2008

Op 29 juni ondertekenden de AVS, samen met de andere CAO-partners het akkoord voor de CAO-PO 2006-2008. Toen werd ook de tekst van de CAO vastgesteld. Deze CAO treedt in werking op 1 augustus 2006.Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat op deze digitale publicatie van de CAO PO 2006-2008 ©opyright rust. Dit betekent dat de CAO PO niet zonder toestemming van de WvPO op uw eigen site geplaatst of op cd-rom gebrand (en verspreid) mag worden. Het is mogelijk om over een digitale versie van de CAO PO te beschikken, maar daar zijn kosten aan verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de WvPO, 0348-405204, lhofman@vosabb.nl.BronWerkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO)Download CAO-PO 2006-2008

Gepubliceerd op: 6 juli 2006
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020