Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Cao-onderhandelingen primair onderwijs van start

Cao-onderhandelingen primair onderwijs van start

De sociale partners in het primair onderwijs zijn vandaag begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dat hebben zij vandaag per brief aan minister Slob gemeld. Daarnaast wordt er 14 februari toch gestaakt in Noord-Nederland: als PO-front stellen de betrokken partijen vast dat het kabinet te weinig actie onderneemt om de problemen in de sector op te kunnen lossen.
  
Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, PO in Actie, FvOv en FNV Overheid, schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad blijven van mening dat het door Rutte-3 beschikbaar gestelde geld niet toereikend is: in plaats van 270 miljoen euro aan extra salarisruimte moet er jaarlijks 900 miljoen euro bij om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten. Voor bestrijding van de werkdruk voor leraren en ondersteuners is zo snel mogelijk 500 miljoen euro nodig in plaats van 430 miljoen euro aan het eind van de kabinetsperiode.

In tegenstelling tot het kabinet wil de sector wel zijn verantwoordelijkheid nemen en het geld dat nu beschikbaar is zo goed mogelijk inzetten. Partijen zijn daarom begonnen met cao-overleg.
Bovendien zit de sector te springen om een beter beheersbare werkdruk. Het primair onderwijs heeft het hoogste percentage burn-outklachten, 1 op de 4 leraren heeft er last van. Daar willen we graag van af. Dat lukt niet met de extra tien miljoen euro die het kabinet voor 2018 heeft gereserveerd met dit doel. De sociale partners blijven ook tijdens de onderhandelingen proberen de budgetruimte die voor 2021 beschikbaar is naar voren te halen. Plannen voor de inzet van het extra geld liggen klaar.
 
De problemen in het primair onderwijs zijn groot en dreigen groter te worden. Aan het eind van deze kabinetsperiode wordt het lerarentekort in de sector door het ministerie van OCW geraamd op meer dan 4000 voltijdsbanen. Voor 2027 wordt gerekend met een tekort van 11.000. Om te zorgen dat de aanwas op de pabo’s toeneemt, volstaat 270 miljoen euro niet. Dat bedrag brengt leraren in het primair onderwijs niet op hetzelfde salarisniveau als het voortgezet onderwijs.
Om een idee te geven hoe het wel zou moeten, proberen de werkgevers en de vakbonden ook tot een optionele cao te komen waarin het gewenste extra budget van 1,4 miljard euro is verwerkt. 

Leraren en onderwijsonderwijsondersteuners in Groningen, Friesland en Drenthe gaan staken op 14 februari. De AVS roept de schoolleiders op de stakers te steunen.

Gepubliceerd op: 1 februari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)