Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Cao-onderhandelingen in volle gang
CAO PO 2014

Cao-onderhandelingen in volle gang

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn in volle gang. De sociale partners, de AVS en andere vakbonden en de PO-Raad buigen zich deze weken als eerste over het dossier duurzame inzetbaarheid.

In dit dossier werkt de AVS voor haar leden niet alleen aan een deugdelijk beleid voor elke levensfase, maar wordt ook ingezet op een bruikbare overgangsregeling als het gaat om de BAPO. De AVS zet zich verder in voor een cao die duidelijkheid schept over de normjaartaak voor schoolleiders. Andere thema’s waar de AVS zich sterk voor maakt zijn het principe van elke school een directeur en de mogelijkheid voor schoolleiders om zelf over hun professionaliseringsbudget te beschikken. De sociale partners zijn tot dusver zeer positief over de constructieve onderhandelingen. Op dit moment bekijken de betrokken partijen in welke standpunten ze elkaar kunnen vinden, daarna worden de onderhandelingspunten gedefinieerd. De ambitie is dat dit voorjaar een definitief onderhandelaarsakkoord aan de AVS-leden kan worden voorgelegd.
 

Gepubliceerd op: 10 februari 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)