Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » CAO-bepalingen aangepast voor combinatiefuncties

CAO-bepalingen aangepast voor combinatiefuncties

De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Op die datum zal een nieuwe cao gaan gelden, waarin ook de afspraken uit het convenant Leerkracht zijn verwerkt. Vanaf 1 augustus 2008 geldt al wel een aantal nieuwe bepalingen met betrekking tot het aanstellen van combinatiefunctionarissen.

De CAO PO-partijen hebben overeenstemming bereikt over een aantal bepalingen die specifi ek van toepassing zijn op combinatiefunctionarissen, die benoemd of aangesteld zijn op basis van het convenant Impuls Brede Scholen. Naast deze specifi eke bepalingen is ook een aantal cao-bepalingen uitgesloten voor deze groep medewerkers. De CAO PO-partijen hebben dit besloten, omdat de situatie van combinatiefunctionarissen op een aantal punten sterk afwijkt van die van andere medewerkers in dienst van een onderwijsinstelling. Op combinatiefunctionarissen die niet zijn benoemd of aangesteld op basis van het convenant Impuls Brede Scholen is de CAO PO 2006-2008 onverkort van toepassing. De afwijkende bepalingen hebben betrekking op de benoeming/aanstelling, de beëindiging van het dienstverband, de arbeidsduur en normjaartaak en het vakantieverlof van de combinatiefunctionaris.

De bepalingen die de CAO PO-partijen zijn overeengekomen treft u aan op http://www.avs.nl/nieuwsenagenda/nieuws  (3 juli 2008).

Gepubliceerd op: 21 augustus 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)