Home » Artikelen » CAO PO, dreigende tekorten en Schoolleidersagenda
Verslag AVS-ledenraad-vergadering juni

CAO PO, dreigende tekorten en Schoolleidersagenda

De laatste bijeenkomst van de AVS Ledenraad in schooljaar 2018/2019 vond plaats op 14 juni.

Naast interne zaken kwamen ook de politieke ontwikkelingen in het schoolleidersvak ter sprake, waaronder de CAO PO en het recent verschenen rapport ‘Verkenning schoolleiders’ van het Arbeidsmarktplatform PO over de (aantoonbaarheid van de) dreigende tekorten aan schoolleiders. Ook werkt de AVS samen met OCW en andere partners in de sector aan het opstellen van een ‘Schoolleidersagenda’, die moet schetsen wat er in de toekomst nodig is door, voor, van en met schoolleiders. De ledenraad gaf suggesties mee voor deze agenda.

Het complete verslag vind je op www.avs.nl/artikelen/verslag-avsledenraad- 14-juni-2019. De AVS Ledenraad vergadert weer op 7 en 8 november 2019.

Gepubliceerd op: 1 september 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)