Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Bussemaker wil inzet zij-instromers faciliteren, stimuleren en versnellen

Bussemaker wil inzet zij-instromers faciliteren, stimuleren en versnellen

Op dinsdag 27 juni voerde minister Bussemaker van OCW in Utrecht een besloten discussie in Utrecht met schoolleiders, zij-instromers, HR-managers, onderzoekers, bestuurders, opleiders, leerkrachten en begeleiders over de mogelijkheden om zij-instroomtrajecten te verbeteren. Deze discussie werd gevoerd om in te spelen op het lerarentekort nu en in de toekomst. Bij deze discussie was ook vertegenwoordiging vanuit de AVS aanwezig.

Tijdens deze discussie kwamen vele onderwerpen op tafel met als kernvragen:

  • hoe werf je (de juiste) zij-instromers?
  • hoe leren ze het vak op een goede manier? En minstens zo belangrijk:
  • hoe behoud je ze?

Aan het einde van de discussie maakte de minister de balans op:

  • ontregelen: kijken wat we kunnen ontregelen, bijvoorbeeld als het gaat om instroomvereisten met betrekking tot eerdere / verwante opleidingen;
  • faciliteren: kijken hoe we het proces verder kunnen faciliteren, bijvoorbeeld met een handreiking met daarin best practices;
  • stimuleren: kijken hoe we zij-instroom ook financieel kunnen bevorderen;
  • versnellen: kijken waar we kunnen versnellen, bijvoorbeeld door een regionale aanpak. Denk aan het Techniek- en Zorgpact.

Het uitgebreide verslag is te lezen op de site van leraar.nl.

Gepubliceerd op: 7 juli 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)