Home » Artikelen » ‘Buitenspelen is ook een vak’
Zo kan het ook! Good practice

‘Buitenspelen is ook een vak’

Auteur: Vanja de Groot

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Buitenspelen is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Het team van sbo de Horizon in Zoetermeer begeleidt haar leerlingen in de pauze door 'mee' te doen.

Samenspelen, vragen of je mee mag doen, keuzes maken, incasseren, oplossingen bedenken, je aan (spel)regels houden, grenzen aangeven: “Buitenspelen is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Zeker sbo-leerlingen kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken”, stelt schoolleider Ineke Hagen, “net zoals met taal en rekenen.” Ze kreeg vanuit meerdere kanten signalen: “Akkefietjes op het schoolplein en observaties in de sociaalemotionele trainingen wezen erop dat de leerlingen ook bij sport en spel extra ondersteuning konden gebruiken. Kinderen stappen uit hun veilige klas, niet iedereen kan daarmee omgaan.” Een leraar ontwikkelde daarom in 2011 de aanpak ‘De kracht van meedoen – een leuke pauze voor iedereen.’ De begeleiding in de ochtend- en middagpauze begint al in de klas: ‘Wat wil je zo meteen gaan doen? En wat als de eenwieler al bezet is?’ Op De Horizon gaan maximaal drie of vier groepen tegelijk naar buiten. Minimaal drie stagiaires of leerkrachten, waarvan minstens een bevoegde, gaan mee en verdelen zich over het schoolplein. Ze lopen niet langer rond als een soort opzichter, maar nemen een actieve rol aan. “Bijvoorbeeld als scheidsrechter, coach, organisator of instructeur. Maar ‘gewoon’ meedoen kan ook.” Het voetballen ging bijvoorbeeld niet leuk, schetst Hagen. “Dan heb je al snel de neiging om het te verbieden, maar je kunt ook voorstellen eens te oefenen met overschieten, hesjes uitdelen of fluiten. Zo ontstaat een andere, positieve dynamiek en kan het spel doorgaan.” Maar vul het niet te veel in voor de kinderen, waarschuwt de schoolleider. “Laat het grotendeels over aan hun eigen creativiteit. Soms is helpen met partijen maken al voldoende.” Niet alle leerlingen of activiteiten vragen om begeleiding. “Op het oog lekker spelende kinderen kunnen echter anderen buitensluiten. De actieve aanwezigheid van een leerkracht heeft dan toch een toegevoegde waarde.” De leerlingen ontvangen de begeleiding met open armen. Hagen: “Ze vinden het eigenlijk altijd leuk als een leerkracht meedoet. Er is meer (nieuw) spel en interactie tussen verschillende groepen leerlingen, socialer gedrag en minder verveling.” Ook het team is blij met de positieve effecten. “Er zijn aanzienlijk minder brandjes te blussen in de klas. Je kunt veel conflicten voorkomen. De dag wordt er leuker op, voor iedereen. En een leerkracht hoeft echt niet de hele pauze touwtje te springen.” De schoolleider benadrukt dat de aanpak onderdeel is van het schoolbeleid. “Het sluit naadloos aan op ons (veilige) pedagogische klimaat en omgangsprotocol.” Ook het team ziet het als een logisch voortvloeisel. Een van de teamleden maakt een rouleerschema waarin alle leerkrachten meedraaien. “Voorwaarde is dat het hele team er 100 procent achter staat. En een van de leerkrachten die meegaat naar buiten moet de regie houden en collega’s en leerlingen aanspreken, bijvoorbeeld als het gaat om de hoeveelheid en het consequent opruimen van de materialen.” Een valkuil is dat leerkrachten soms overal tegelijk willen zijn en aan alles meedoen. “Je bent geen duizendpoot. Ook het overzicht moet bewaakt worden.”
De Horizon kreeg in 2012 de innovatieprijs van het schoolbestuur voor de aanpak. Van het geldbedrag schafte Hagen nieuwe, duurzame speelmaterialen aan: van skates tot een verrijdbare basketbalpaal. “We toveren niet elke pauze alles voor de dag, dat is te veel. Afhankelijk van het seizoen en het weer maken we keuzes. Leerlingen van de naburige vmbo-school maakten opbergrekken en –bakken. Materialen en geld zijn fijn, maar zeker geen voorwaarden voor succes. Een paar krijtstrepen trekken of een veld markeren met pionnen kan al genoeg zijn.”
Hagen waakt ervoor dat de aanpak niet verwatert. “Je moet het bijzondere ervan blijven inzien. En erin geloven. De bevlogenheid doet het ’m.”

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.
Gepubliceerd op: 3 oktober 2015

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)