Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Budget voor stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort verruimd

Budget voor stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort verruimd

Voion heeft extra budget beschikbaar gesteld om meer initiatieven van schoolbesturen en lerarenopleidingen om het lerarentekort aan te pakken mogelijk te maken. Er is nog plaats voor nieuwe projectplannen die de onderwijsarbeidsmarkt in een regio versterken. Aanmelden voor 1 februari 2018.
 
Mogelijk projecten zijn aanpakken die zorgen voor extra instroom in de lerarenopleiding, bijvoorbeeld door imagoverbetering of het aansporen van nieuwe doelgroepen. Of projecten op regionaal niveau die de in-, door- en uitstroom op vo-scholen vergroten, bijvoorbeeld een plan voor een werving- en selectiebeleid gericht op zij-instromers of het inzetten van de stille reserve. Of een plan gericht op het bevorderen van de doorstroom en (regionale) mobiliteit.
 
Aanmelden
Gebruik het formulier hieronder om aan te melden. Stuur de aanvraag in voor 1 februari naar Voion, t.a.v. Gerben Horst (g.horst@caop.nl). Het is eventueel mogelijk om op een later tijdstip nog een aanvraag in te dienen of vragen te stellen over de regeling. Neem dan contact op met de regioadviseurs van Voion.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 22 januari 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)