Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Budget bovenschools management leidt tot professionalisering

Budget bovenschools management leidt tot professionalisering

Uit onderzoek van Its blijkt dat het bovenschools management in het primair onderwijs zich de afgelopen jaren verder heeft geprofessionaliseerd.

Er zijn meer vakspecialisten aangetrokken, met name op het gebied van personeelsbeleid en fi nancieel beleid. Ook worden meer taken bovenschools uitgevoerd, die eerder vaak werden uitbesteed en door eenpitters nog steeds vaak worden uitbesteed. De professionalisering van bovenschools management was de afgelopen jaren mogelijk door met name de middelen uit het budget Bestuur en Management. Per 1 augustus 2010 is dit budget komen te vervallen. Hierdoor valt zo´n 30 procent van de begroting van het gemiddelde bestuursbureau weg. Besturen denken deze korting vooral op te vangen door extra inhouding op de lumpsum van de scholen, door het aanspreken van het eigen vermogen en de renteopbrengsten ervan, door bezuinigingen en door krimp op de formatie van het bestuursbureau.

In Kader Primair 7 meer aandacht voor dit onderzoek in de rubriek Eindverantwoordelijk Management.

Gepubliceerd op: 3 maart 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)