Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Brochure over passend onderwijs in het vo

Brochure over passend onderwijs in het vo

De invoering van de wet Passend onderwijs roept veel vragen op bij scholen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. Ter verduidelijking van de (wettelijke) kaders en ruimte die scholen en samenwerkingsverbanden hebben bij de invoering, heeft het ministerie van OCW een brochure gemaakt.

In de brochure ‘Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs’ staat informatie over de verschillende onderwijs(zorg)arrangementen die mogelijk zijn in het voortgezet onderwijs. Met de invoering van Passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 vervalt de landelijke indicatiestelling. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen dan zelf bepalen welke ondersteuningsarrangementen zij bieden.

De brochure is te downloaden via de AVS-website.

Meer informatie: www.passendonderwijs.nl

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)