Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Brochure opbrengstgericht leiderschap uitgebracht

Brochure opbrengstgericht leiderschap uitgebracht

`Opbrengstgericht leiderschap, werken op drie niveaus´ is een brochure met handvatten en praktische voorbeelden om opbrengstgericht werken in de praktijk te brengen.

Door opbrengstgericht werken te vertalen naar concrete acties op het niveau van de groep, de school en het bestuur/bovenschools management is er volop aandacht voor opbrengstgericht leiderschap. In drie verschillende hoofdstukken worden de opbrengstgerichte cycli per niveau praktisch vormgegeven. In het laatste hoofdstuk wordt apart stilgestaan bij de professionele dialoog tussen de verschillende organisatielagen. De brochure is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project `Opbrengstgericht leiderschap´ en kan daar in de webwinkel worden verkregen.

De brochure is een uitgave van de PO-Raad in het kader van  het project `Opbrengstgericht leiderschap´ en kan daar in de webwinkel worden verkregen. De brochure is hieronder te downloaden.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 december 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)