Home » Artikelen » Brochure 'Medezeggenschap met ambitie'

Brochure 'Medezeggenschap met ambitie'

Naar aanleiding van het verschijnen van de Kwaliteitsagenda VO heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs een brochure geschreven voor medezeggenschapsraden. In deze brochure wordt de rol van de MR bij de uitwerking van de Kwaliteitsagenda uiteengezet. De brochure begint met een overzicht van de zes beleidsprioriteiten die in de Kwaliteitsagenda worden genoemd. Tevens worden de basisvoorwaarden voor goed onderwijs geschetst. Per beleidsprioriteit wordt daarna aangegeven welke bevoegdheid de MR heeft. Aan de hand van een stappenplan van acht punten krijgt de MR concrete handvatten om met de Kwaliteitsagenda aan de slag te gaan. Ten slotte wordt in de brochure aangegeven hoe de MR zijn achterban bij de werkzaamheden kan betrekken.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 april 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)