Home » Artikelen » Brief OCW over BAPO in jaarrekening 2008

Brief OCW over BAPO in jaarrekening 2008

Het ministerie van OCW heeft een brief verspreid met daarin een speciale regeling waarmee de toepassing van het vormen van voorzieningen (RJ 271), voor wat betreft de BAPO, tijdelijk (voor de jaarrekeningen 2008 en 2009) wordt opgeschort.

In de toelichting bij de jaarrekening (dus niet ergens anders in het jaarverslag) moeten de schoolbesturen wel een berekening opnemen van een BAPO-voorziening, waarbij ook rekening wordt gehouden met de baten. Maar deze voorziening blijft buiten de jaarrekening en leidt niet tot vermogensmutatie.

Eerder, in september 2008, heeft het ministerie van OCW een brief aan alle schoolbesturen gezonden over de manier waarop de BAPO kan worden verwerkt in de jaarrekening 2008. Deze brief gaf aan dat men pas vanaf het 47e jaar met sparen hoefde te beginnen, dat rekening mocht worden gehouden met het feitelijk gebruik (niet iedereen gebruikt al zijn of haar BAPO-rechten) en dat er bij de opbouw van de voorziening ook rekening mee mocht worden gehouden dat in de jaarlijkse lumpsum 2 procent beschikbaar was voor dekking van de jaarlijkse BAPO-kosten. Hiermee werd voorkomen dat het gehele eigen vermogen van schoolbesturen (of zelfs meer dan dat) naar een voorziening (en dus vreemd vermogen) zou worden omgezet. Inmiddels is duidelijk geworden dat voor de jaarrekeningen 2008 en 2009 gehandeld kan worden volgens het gestelde in de brief van september 2008.

Als men al een voorziening BAPO heeft, is het raadzaam om in overleg met de accountant te bekijken op welk niveau de werkelijke voorziening moet worden gebracht. Uitgangspunt daarbij is dat een bestendige gedragslijn wordt gehanteerd; dat wil zeggen dat men in 2008 niet opeens heel anders met de BAPO omgaat dan in 2007.

Inmiddels is ook duidelijk dat het calculatiemodel dat bij de brief van 26 februari 2009 was gevoegd niet in de nog te verschijnen regeling zal worden voorgeschreven. Ook andere manieren om de omvang van de voorziening te bepalen zijn dus, in overleg met de accountant, toegestaan.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 maart 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)