Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Brief aan Tweede Kamer over problemen WWZ

Brief aan Tweede Kamer over problemen WWZ

De AVS heeft op 11 februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de problemen die de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veroorzaakt voor de vervanging op scholen en voor de verantwoordelijkheden van de schoolleider. De AVS betreurt het dat er geen plannen zijn de WWZ af te schaffen dan wel aan te passen voor de sector primair onderwijs.
 
Vervangingspools zullen in piekperiodes niet in staat zijn de problematiek op te vangen. De scholen zijn niet in staat de verplichte benoemingen, met navenante financiële gevolgen die dreigen te ontstaan door kortdurende vervanging, op te vangen. De AVS vindt het voor de klas zetten van anderen als ib’er, rt’er en schoolleider geen goede oplossing omdat daardoor de werkzaamheden van deze mensen, die ook in het belang van kinderen en van de onderwijskwaliteit zijn dan blijven liggen of zwaar onder druk komen staan. Het betekent onevenredige werkdruk omdat zij bovenop hun eigen onderwijstaak extra lestaken gaan vervullen. Een onwenselijke ontwikkeling, mede gezien de regeldrukagenda. De AVS wil hier oplossingen voor en schoolleiders toerusten met werkbare oplossingen in hun scholen, bijvoorbeeld het toestaan van nulurencontracten.
 
De andere onderwijsbonden hebben in de week van 11 februari eveneens een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid. De AVS heeft een aparte brief gestuurd om de gevolgen voor de schoolleiders van deze wet te benadrukken. Op 26 mei heeft de AVS ook al een brief aan de Eerste Kamer gestuurd over de gevolgen van de WWZ voor schoolleiders.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 februari 2015

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)