Home » Artikelen » Brief aan de Tweede Kamer - Evaluatie invoering WMS

Brief aan de Tweede Kamer - Evaluatie invoering WMS

In deze brief de rapportage Evaluatie invoering Wet medezeggenschap op scholen. De rapportage is ons door de Stuurgroep WMS2 op 28 november jl. aangeboden op het congres `Medezeggenschap op niveau´. De Stuurgroep is opdrachtgever van dit evaluatieonderzoek. Het onderzoek gaat over de eerste ervaringen van medezeggenschapsraden, schoolleiding en besturen van scholen in het primair en voortgezet onderwijs met de invoering van de nieuwe regelgeving voor de medezeggenschap. Deze nieuwe regelgeving betreft de Wet medezeggenschap op scholen (WMS, Staatsblad 2006, nr. 658) die geldt vanaf 1 januari 2007. De eerste ervaringen betreffen de periode april 2007 - oktober 2007.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 januari 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders