Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Breder loopbaanperspectief maakt leraarschap aantrekkelijker

Breder loopbaanperspectief maakt leraarschap aantrekkelijker

40 procent van de beroepsbevolking die nu (nog) niet in het onderwijs werkt, zou dat wel willen als het loopbaanperspectief breder is. Ook het gemakkelijker kunnen halen van een lesbevoegdheid is een belangrijke factor om te kiezen voor het onderwijs, en dus het lerarentekort te verminderen. Dat blijkt uit het Onderwijsdrijfverenonderzoek ‘Wie zijn de leraren van morgen?” dat Motivaction heeft uitgevoerd in opdracht van het Platform Bèta Techniek.

Aanleiding voor het onderzoek is de remmende werking van het toenemende lerarentekort op de groei van het aantal leerlingen dat een bètatechnische richting kiest. Het onderzoek geeft inzicht in welke drempels deze ‘niet-leraren’  ervaren om (ook) in het onderwijs te gaan werken en geeft een aantal aanbevelingen hoe het Onderwijsdrijfverenmodel benut kan worden om het lerarentekort tegen te gaan. Een breder loopbaanperspectief (binnen en buiten het onderwijs) is een van de oplossingen om het leraarschap aantrekkelijker te maken. Door zogenaamde circulaire carrières (loopbanen waarin mensen zich vanuit hun talent in verschillende werkomgevingen ontwikkelen) mogelijk te maken, kan dit potentieel worden benut.

Beatrice Boots, directeur van het Platform Bèta Techniek: “Uit het onderzoek blijkt dat een breder loopbaanperspectief (hybride werken, makkelijker doorstromen naar werk buiten het onderwijs en het onderwijs laagdrempelig uitproberen) en het makkelijker kunnen halen van een lesbevoegdheid de belangrijkste factoren zijn om deze doelgroep daadwerkelijk te laten kiezen voor het onderwijs." Hybride werken houdt in dat deze (hybride) docenten aangeven wel voor de klas te willen staan als dat kan worden gecombineerd met ander werk.

De uitkomsten sluiten aan bij de adviezen en voorgestelde aanpak in het rapport ‘Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt’ (2016).

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 januari 2018

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)