Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Borg voor schoolboeken toegestaan

Borg voor schoolboeken toegestaan

Sinds de invoering van de “gratis schoolboeken” in het voortgezet onderwijs is een discussie gaande of borg voor de schoolboeken gevraagd mag worden. Doel van de borg is om de leerlingen netjes te laten omgaan met de schoolboeken en materialen van de school. Het ministerie van OCW laat weten, dat het vragen van borg onder voorwaarden is toegestaan.

Belangrijk is dat ouders duidelijke informatie krijgen over hoe de borg is geregeld. Scholen bepalen zelf of zij een borgregeling treffen en de manier waarop zij dat doen, maar moeten hierbij de volgende uitgangspunten in acht nemen:

  • Bij de start van het onderwijsleerproces moet de leerling beschikken over het voorgeschreven lesmateriaal.
  • De school mag een borg voor de schoolboeken vragen.
  • De borg voor schoolboeken is vrijwillig.
  • Om borg te vragen, is de instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) nodig.
  • De beslissing van de MR bindt een individuele ouder niet.
  • Ouders moeten individueel en expliciet de keuze voor borg voorgelegd krijgen, wat betekent dat ouders een actieve keuze moeten maken als zij aan de borgregeling willen deelnemen.
  • Als een individuele ouder heeft ingestemd met de borg onder de bovenstaande voorwaarden, mag de school naleving van de aldus ontstane borgovereenkomst afdwingen.
  • Als een individuele ouder heeft aangegeven de borg niet te willen betalen of geen keuze voor borg kenbaar gemaakt heeft, hoeft deze ouder verder geen actie te ondernemen om de borg niet te betalen.
  • De school is en blijft verantwoordelijk voor de bovenstaande zaken, ook als zij de daadwerkelijke werkzaamheden uitbesteedt aan bijvoorbeeld een boekenleverancier.

De hoogte van het bedrag wordt in samenspraak met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad bepaald.

Het uitbesteden van de inning van de borg via bijvoorbeeld externe boekenleveranciers of administratiekantoren is toegestaan. De school blijft er verantwoordelijk voor dat de gratis schoolboeken geleverd worden. Als er geen schade aan de schoolboeken is ontstaan, krijgen ouders de borg terug.

Het is mogelijk, dat de school de ontvangen borg op een rekening zet waarop rente wordt ontvangen. In overleg met de MR kan de school bepalen wat er met deze rente gebeurt. Het is mogelijk dat deze rente aan de ouders wordt uitbetaald, maar ook kan besloten worden om de rente te gebruiken voor bijvoorbeeld het aanschaffen van innovatief lesmateriaal.

De school kan er voor kiezen om te besparen op het gebruik van werkboeken door deze langer dan een schooljaar te gebruiken. Een school mag leerlingen vragen om niet te schrijven in de werkboeken. Als een school dit vooraf duidelijk aan de ouders en leerlingen heeft laten weten en er wordt toch door de leerling in het werkboek geschreven, dan mag de school de kosten in rekening brengen.

Gepubliceerd op: 14 december 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)