Home » Artikelen » Bonus voor aannemen oudere werknemer

Bonus voor aannemen oudere werknemer

Het kabinet heeft met de werkgeversorganisaties en vakbonden overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel en het langer, gezond kunnen doorwerken. De aow-leeftijd en het -pensioen gaan omhoog. Eerder stoppen betekent een lagere uitkering. Later stoppen dan de voorgeschreven leeftijd levert voordeel op. Ook komt er een mobiliteitsbonus: een bedrag dat werkgevers krijgen als ze oudere werknemers aannemen.

De afspraken zijn samengevat: o De aow-leeftijd gaat in 2020 naar 66 en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar;
o Het aow-pensioen gaat omhoog vanaf 2013;
o Mensen kunnen door een flexibele aow kiezen wanneer ze stoppen met werken;
o De aanvullende pensioenen worden meer schokbestendig gemaakt;
o Het wordt voor oudere werknemers makkelijker gemaakt om door te werken.

Het aow-pensioen gaat vanaf 2013 voor iedereen met 0,6 procent extra per jaar omhoog. Mensen kunnen ervoor kiezen om eerder te stoppen met werken, maar dan ontvangen ze een lager aow-pensioen (min 6,5 procent); per saldo resulteert dan een iets lager aowpensioen. Als mensen na hun 66e (vanaf 2025 na hun 67e) doorwerken, krijgen ze een hogere aow (plus 6,5 procent). Vanaf 2020 komt er voor de lage inkomens een extra ouderenkorting van 300 euro.

De pensioenpremie blijft stabiel. Dat wil zeggen dat in goede tijden de premie niet automatisch zal worden verlaagd, maar dat in slechte tijden de premie ook niet automatisch zal worden verhoogd.

Mobiliteitsbonus
In cao´s gaan werkgeversorganisaties en vakbonden meer en betere afspraken maken over hoe mensen langer kunnen doorwerken. Maatregelen gericht op inzetbaarheid, scholing, arbeidsomstandigheden, mobiliteit, werkhervatting en productiviteit moeten ervoor zorgen dat alle werknemers, jong en oud, bewuster de regie kunnen nemen over hun loopbaan en duurzame inzetbaarheid. Ook komt er een mobiliteitsbonus, dat is een bedrag dat werkgevers krijgen als ze oudere werknemers aannemen. Tot 2020 kunnen oudere werklozen blijven instromen in de IOW, een inkomensvoorziening voor oudere werklozen op bijstandsniveau, maar zonder partner- en vermogenstoets. Ook wil het kabinet een groter aantal arbeidsplaatsen voor jonggehandicapten realiseren en daar in cao´s afspraken over maken.

Beleggen door de pensioenfondsen is nodig voor een goed pensioen, omdat het op de lange termijn meer oplevert dan sparen. Daar zijn wel risico´s aan verbonden. De mee- en tegenvallers worden verwerkt in het pensioen, maar verspreid over een aantal jaren.

Elk pensioenfonds kan straks, kijkend naar onder andere de leeftijdsopbouw van het fonds, een optimale balans kiezen tussen de mate waarin risico wordt genomen en de kans op indexeren. De pensioenfondsen zullen hun deelnemers eerder en transparanter informeren over de risico´s.

Ook de huidige pensioenrechten van gepensioneerden en werkenden, moeten onderdeel van de nieuwe regeling worden. Het kabinet, de sociale partners en externe deskundigen zullen een aantal aspecten daarvan onderzoeken en daarover zo spoedig mogelijk duidelijkheid verschaffen. Het voorstel voor een sociaal akkoord over de aow en de aanvullende pensioenen verbetert volgens het CPB de houdbaarheid van de overheidsfinanciën met 0,7 procent van het bbp, maar het akkoord is daarmee nog niet definitief. Eerst moeten de achterbannen van werkgevers en werknemers nog hun fiat geven, evenals de Kamer(s).

Gepubliceerd op: 23 juni 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)