Home » Artikelen » Bonden dreigen met rechter om initiatiefwet

Bonden dreigen met rechter om initiatiefwet

De centrales voor overheidspersoneel AC (waarvan AVS deel uit maakt), CMHF, ACOP en CCOOP eisen gezamenlijk dat minister Spies van Binnenlandse Zaken met hen in overleg treedt over de initiatiefwet van D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Zij vinden dat in de initiatiefwet te eenzijdig wordt ingegrepen in de arbeidsvoorwaarden en ontslagbescherming van ambtenaren.

Treedt minister Spies niet in overleg, dan dreigen de centrales naar de rechter te stappen om dit af te dwingen. Dit hebben zij in een brief aan de minister laten weten. De gezamenlijke centrales vinden dat de initiatiefwet respectloos omgaat met ambtenaren, in een tijd van cao-conflicten en tienduizenden banen die op het spel staan. Koser Kaya en Van Hijum zetten de werknemersorganisaties als gesprekspartner volledig buitenspel in hun initiatiefwet. Overleg, met daaropvolgend overeenstemming, tussen de minister van
Binnenlandse Zaken en de werknemersorganisaties is echter een wettelijk vereiste om wijzigingen te kunnen aanbrengen in de arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel. De centrales voor overheidspersoneel dreigen daarom naar de voorzieningenrechter te stappen als niet aan de overlegverplichting en het daaruit volgende overeenstemmingsvereiste wordt voldaan.
Volgens de initiatiefnemers gaat het alleen om een formele wijziging van de rechtspositie van ambtenaren, die geen invloed zou hebben op de rechten en plichten van individuen. In de praktijk verliezen ambtenaren wel degelijk een deel van hun rechten. In het voorstel worden de rechtspositieregelingen (de ambtenaren-cao’s) afgeschaft, ongeacht of er al nieuwe cao’s zijn afgesloten. Als er nog geen nieuwe cao is, wordt het wettelijk minimum het startpunt van de onderhandelingen. Daarmee zetten Koser Kaya en Van Hijum de ambtenaren op honderd procent achterstand ten opzichte van de werkgevers. Bovendien willen D66 en het CDA het ontslagrecht van ambtenaren aanpakken, dat anders is dan van werknemers buiten de overheid. Voor ambtenaren geldt dat niemand vooraf toetst of het ontslag terecht is. Een ambtenaar wordt ontslagen en kan pas ná ontslag in bezwaar en beroep om te laten toetsen of het ontslag had mogen plaatsvinden. Voor werknemers buiten de overheid geldt dat van tevoren een ontslagvergunning moet worden aangevraagd bij het UWV of dat bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet worden aangevraagd. Werknemers hebben vervolgens geen enkele mogelijkheid om het ontslag achteraf aan te vechten. De Tweede Kamer vergadert in week 4 over de initiatiefwet van D66-Kamerlid Fatma Koser
Kaya en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Afschaffing van de ambtenarenstatus kost volgens de Raad van State tenminste 146 miljoen euro. Een bedrag dat volgens de vakcentrales, in deze economische recessie, beter kan worden besteed.

Gepubliceerd op: 13 januari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021