Home » Artikelen » Boeiende posities
Kaderspel

Boeiende posities

Auteur: Petra van Haren

De governance-ontwikkeling in het funderend onderwijs tekent zich de laatste jaren steeds duidelijker af. Relatief kort geleden hadden we nog basisscholen met een schoolhoofd en middelbare scholen met een rector, die aangestuurd werden door een bestuur dat bestond uit vrijwilligers.  Anno 2014 vinden we het heel gewoon dat veel schoolorganisaties vallen onder een professioneel bestuur, al dan niet met een Raad van Toezicht. Daaronder zijn allerlei inrichtingen van de managementstructuur te onderscheiden. 

De schoolleider draagt zorg voor de dagelijkse leiding en doet dit onder andere als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag op schoolniveau. De rol en verantwoordelijkheden van de schoolleider zijn door de jaren heen echter significant veranderd. Zo dient er kennis van zaken te zijn op
het gebied van wet- en regelgeving en moet het bestuursbeleid vertaald worden naar de schoolpraktijk. Een schoolteam van professionals aansturen in een gezamenlijke gerichtheid op onderwijskwaliteit is een complexe taak. Daarnaast dient de school zich ook als educatieve partner te manifesteren, waarbij vooral ouders belangrijk zijn. De schoolleider moet in staat zijn tot een goede dialoog op basis van gelijkwaardigheid, om te komen tot afstemming en verbinding. 

In het onderwijs zijn er shareholders en stakeholders. Bij het inrichten van het bestuurlijk kader openbaren zich altijd de vragen ‘van wie is het onderwijs’ en ‘van wie is mijn schoolorganisatie’. De eigenaars zijn de shareholders. Met het beantwoorden van de vragen ‘voor wie is het onderwijs’, ‘voor wie is mijn schoolorganisatie’ en ‘wie zijn daarbij mijn partners’ identificeer je de stakeholders. In veel gevallen zitten ouders, of een vertegenwoordiging daarvan, in een dubbelrol. Zij zijn shareholder én stakeholder. Hier zitten bestuurders en schoolleiders in een boeiende positie. Zij moeten er met elkaar voor zorgen dat de belangen van shareholders en stakeholders samenvallen. Dat maakt besturen en leidinggeven in de onderwijssector een leuke uitdaging, ook al is de druk vaak groot. De leidinggevenden uit het funderend onderwijs die ik tref, weten in dit krachtenveld over het algemeen gelukkig hun kernwaarde overeind te houden: kinderen centraal!

Gepubliceerd op: 4 oktober 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021